Marinka Čampa

                               POGORIŠČE

                                        bil si

                                v mojih sanjah

                             v mojih tihih nočeh

                            v vseh dobrih ljudeh

                                        si bil


odšel si

           v sivih oblakih

                    v temnih vodah

                             prepadnih grapah

                                      v blatu in smradu

                                                  v ognju in gnevu

                                                                           si šel


             samo kadi se še iz moje poteptane duše


                             Trg Mladinskih delovnih brigad 9, 1000 Ljubljana,  e mail: info@drustvo-navdih.net