Jože Bregar

EPITAF (lahko dva)


Po katakombah 

sebe samega sem blodil

skoraj sto let

in nisem se spoznal

in vse prevečkrat

sebe sem obsodil,

ko nisem vedel,

kaj bi komu dal.


Zdaj hvala vsakomur,

ki je kdaj vame

iskat zašel

ter si od mene mnogih 

izbral je koga

in ga zase vzel.                             Trg Mladinskih delovnih brigad 9, 1000 Ljubljana,  e mail: info@drustvo-navdih.net